Personuppgiftspolicy

Dina personuppgifter tillhör dig och att ta väl hand om de personuppgifter du delar med oss är av yttersta vikt för oss på Jailbreak Oskarshamn AB. Vi vill att du känner dig trygg i att dina uppgifter är säkra hos oss och att du förstår hur vi använder dessa för att erbjuda dig en bättre tjänst.

Personuppgiftspolicyns innehåll

Jailbreak Oskarshamn AB (i denna Policy “vi” eller “oss”), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi samlar in från dig.  

Jailbreak Oskarshamn AB
Org. nr. 559089-7244
Slottsgatan 19, 572 42 Oskarshamn
Tel: 0761-48 28 11
E-mejl: info@jailbreakoskarshamn.com

Du vänder dig till oss för frågor och för att utöva dina rättigheter.

Jailbreak Oskarshamn AB utför all behandling av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vi är måna om din integritet och vill vara transparenta med hur dina personuppgifter behandlas.

Behandling av personuppgifter

Denna policy gäller för användare som besöker och/eller köper/bokar något på webbsidan www.jailbreakoskarshamn.com. Den gäller också vid nyttjande av någon av våra tjänster samt våra kanaler i sociala medier. Jailbreak Oskarshamn AB ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på webbsidan, via telefon, e-mejl, chatt eller direkt på någon mässa eller annat sätt.

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Som personuppgiftsansvarig har Jailbreak Oskarshamn AB ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller bokningar, marknadsföring, uppföljning och information.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

  • Namn
  • Hemort
  • E-mejladress
  • Telefonnummer

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Du samtycker till behandling genom att acceptera våra allmänna villkor. När du samtycker till våra allmänna villkor samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter. Du kan när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

  • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
  • Uppgifter som registreras när du besöker vår webbsida
  • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
  • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
  • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Hanteringsrutiner

Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i vårt hanteringsregister, som hanteras av personuppgiftsansvarig. Person som finns registrerad har alltid rätt att få ett utdrag på registrerade uppgifter, samt rätt att korrigera felaktiga uppgifter. Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen.

Personuppgifter om dig som kund sparas så länge det finns en kundrelation.
Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Copyright © 2023 Jailbreak Oskarshamn | Produktion av Bardic Design